Klubbkvällar

Häng med på klubbkväll! De här inpirationsträffarna är för dig och din förening. Målet är att ge alla föreningar bästa möjliga förutsättningar för 2023.

Här finns inbjudan som PDF

Här finns dokumentationen från träffarna som PDF

Dessa kvällsträffar genomförs i november 2022 istället för en traditionell Föreningsledarkonferans.
För många är det säkert enklare att finna tid och prioritera att delta vid en kvällsträff som hålls närmare hem.
Samma innehåll ges vid de fem olika tillfällena och ni, i er förening, väljer själva det som passar er bäst.

Tid och plats
Träffarna genomförs 18.00 - 21.00 vid respektive tillfälle,

Mullsjö 9 nov

Vårgårda 14 nov

Rydboholm 16 nov

Tibro 21 nov

Lidköping 23 nov

Plats meddelas de anmälda.

För vem
Träffarna är till för alla föreningsengagerade orient-erare, aktiva, ledare, personer med förtroendeuppdrag. Delta gärna flera från samma förening då kvällens agenda i mångt och mycket tar avstamp från den egna föreningens verksamhet.

På programmet finns bland annat
- Attraktiv förening
- Rekrytering
- Ledarvård och utbildning
- Erfarenhetsutbyte

Specialfokus - ”past corona”
Vid de här träffarna ges ett särskilt fokus till att få bra fart i verksamheten igen efter de senaste pandemiåren.
Att planera för 2023 och ta del av de möjligheter, verktyg, material och resurser som står till buds är en bra utgångspunkt och det kan Västergötlands OF, och RF-SISU medverka kring.

Anmälan
Senast 5 dagar före respektive träff.
Anmälan görs via formulär för respektive träff här nedan

Kostnad
150 kr/delt. tas ut som självkostnadspris för lokal, fika och material.
De föreningar som har samverkan med RF SISU kan med fördel kontakta sin konsulent för att stämma av kostnaden.

Kontakt
Magnus Sundmark, 0725-447736
magnus.vof@vgidrott.se