Information och avgifter

Deltagaravgifter
Utbildningar Lö/Sö:
Utbildning heldag 1 100:-
Utbildning halvdag 600:-

Deltagaravgifter SISU-kurser
Motorik och färdighetsutveckling 400:-
Grundutbildning för tränare 1800:-
Kostråd och relativ energibrist 600:-
Parasportens grunder 600:-

Lunch och fika
Ingår för samtliga heldagsdeltagare!
Förtydligande: Deltagare som endast går för- eller eftermiddagsutbildning erhåller inte lunch. Deltagare som går för- och eftermiddagskurs, eller heldagsutbildning erhåller lunch. Fika ingår för alla. För de som bor över på folkhögskolan ingår även frukost.

Kontakt
Vid ev. frågor kontakta
VOFs kansli
Bertil Åkesson 070-6779806
bertil.vof@vgidrott.se