Discipliner i PreO

Här beskrivs de olika discipliner som finns inom grenen precisionsorientering.Långdistans
Består av 12-24 kontroller beroende på klass, samt en tidkontroll med 1-3 uppgifter.
TempOTempO-banan består av stationer som liknar tidkontrollen. Här finns 6 skärmar att välja på och möjligheten finns till falskplacerade kontroller. TempO-banan är normalt 6 stationer med 5 uppgifter på varje station. Resultatet sammanställs av antalet sekunder man tar på sig att svara, samt ett tidstillägg för varje fel svar.
NattorienteringLikt långdistansen i antalet kontroller och tidkontroller. Skärmarna utgörs av reflexstavar och belysning är tillåtet enligt orienteringsreglerna. 
De individuella distanserna genomförs som regel med individuell start, med 1-2 minuters startmellanrum men även gemensam start och masstart förekommer.
LagtävlingLagmedlemmarnas individuella resultat räknas samman.
StafettVarje lag ska besöka och lösa ett antal kontroller. Varje lagmedlem i ett 3-manna lag löser 1/3 av uppgifterna. Vilken lagmedlem som löser vilken kontroll och hur maxtiden fördelas är upp till lagmedlemmarna själva att avgöra.
FlerdagarstävlingarO-Ringen är den största. Även deltävlingar i Svenska cupen kan utgöra flerdagarstävling.