Arrangörsutbildning, nivå 1-tävlingar

Utbildningen vänder sig till arrangörer av tävlingar inom tävlingsnivå 1. Det rör arrangörer av SM, USM, Swedish League, Tiomila, 25manna och O-Ringen.


2024
Arrangörsutbildningen 2024 hålls på Scandic Frimurarehotellet i Linköping 27-28 januari.

För nya som inte varit med förut hålls en förberedande digital kvällsutbildning måndagen den 15 januari. Separat anmälan krävs till denna. 

 • Kvällsutbildning 15 januari 2024
 • Helgutbildning 27-28 januari 2024

Inbjudan och program 

Kvällsutbildningen: Länkar till bildspel och inspelning

Presentationer och anteckningar

 • Kommer att finnas i Arrangörsrummet. Kontakta någon av utbildarna om du saknar länk, användarnamn eller lösenord. 

Anmälan

 • Digital kvällsutbildning för nya: Anmälan stängd.
 • Helgutbildning för tävlingsledare, banläggare, tävlingsadministratör, samt för tävlingskontrollant och bankontrollant: Anmälan stängd. Kontakta Henrik Skoglund för mer information. Mer information om utbildningarna

Här följer mer information om den förberedande digitala kvällsutbildningen och helgutbildningen:

 • Måndagen 15/1, kl. 18-21: Förberedande digital kvällsutbildning för nya
  • Utbildningen vänder sig till dig som inte varit med på arrangörsutbildning för nivå 1-tävlingar förut. På denna fokuserar vi framför allt på tre områden:
   • Kvalitetssäkring och vikten av planering. 
   • Sportslig rättvisa och fokus på rätt saker.
   • Vägledande beslut som tagits av SOFT:s styrelse i regelärenden genom åren och som är prejudicerande.
 • Lördag 27/1 kl. 12.00 till söndag 28/1, kl. 13.00: Helgutbildning i Linköping för tävlingsledare, banläggare och tävlingsadministratör, samt för OF:s tävlingskontrollant och bankontrollant
  • Utbildningen genomförs på Scandic Frimurarehotellet i Linköping. Här blir det fokus på:
   • Erfarenheter från framför allt 2023 års arrangemang och med gästföreläsare på plats.
   • Särskilda förutsättningar för nivå 1-tävlingar och speciellt SM, USM och Swedish League.
   • Arbete med riskanalyser inför er egen tävling. 
En annan stor anledning att vara med i Linköping, förutom att tillgodogöra sig utbildningen, är för att få träffa andra arrangörer och utbyta erfarenheter.
 • Hur löser andra arrangörer det här?
 • Finns det några smarta tips vi kan ta del av?
 • Finns det saker vi kan hjälpas åt med över klubbgränserna inför våra respektive arrangemang?

Varmt välkomna i januari!

Tidigare utbildningar

Tillbaka till