Informationsträff om att ingå i SOFT:s arrangörslandslag

SOFT söker nya arrangörscoacher. Lördagen den 11 maj är du inbjuden att delta på en informationsträff om SOFT:s arrangörslandslag och om det kan vara något för dig att ingå i.


Träffen hålls lördagen den 11 maj kl. 15.00 i Ånnaboda i samband med Swedish League och Närkekvartetten.

Mer information om träffen och länk till anmälan finns i inbjudan som nås via länken nedan.