Arrangör av WRE-tävling

Här finns information för er som arrangerar en världsrankingtävling, en s k World Ranking Event (WRE).

Anmälan för deltagaren

Anmälan till svenska världsrankingtävlingar görs i svenska Eventor som har stöd för s k IOF-person-id, vilket ska anges i samband med anmälan och vilket krävs för att få tillgodoräkna sig världsrankingpoäng.

Vid anmälan till en WRE-klass kontrollerar Eventor om IOF-person-id finns angivet hos deltagaren under Mina sidor >> Personliga inställningar >> Tävling. Om så inte är fallet kommer det upp ett meddelande till deltagaren med en förklaring om hur man går till väga för att fylla i sitt IOF-person-id och, om man inte vet vad man har för id (det mest troliga), en instruktion om hur man hittar sitt id i IOF-Eventor.

Förberedelser


Förberedelser i svenska Eventor

För tävlingar med tävlingstyp Internationell tävling går det att kryssa för att en klass är WRE-klass genom att gå in på tävlingens administrationssida och via Redigera >> Klasser klicka på Egenskaper-symbolen längst till höger för respektive klass. En ruta kommer då upp där WRE behöver markeras för att kontrollen av IOF-person-id i samband med anmälan ska fungera.

Förberedelser i IOF Eventor

Normalt ser SOFT till att tävlingen finns med i IOF Eventor (eventor.orienteering.org), men om den fortfarande saknas, ta kontakt med Eventor-supporten.

När väl tävlingen finns IOF Eventor, ange gärna en länk från tävlingens huvudsida till svenska Eventors anmälan så att utländska deltagare hittar.

Om du inte har behörighet att göra ändringar för tävlingen i IOF Eventor, kontakta Eventor-supporten.

Förberedelser för gallring

Eftersom världsrankingen saknar XML-export kan det finnas behov av att kunna matcha alla anmälda med den världsrankinglista som går att plocka ut som CSV-fil.

Under Anmälningsöversikt i svenska Eventor går det att ladda ner en Excel-fil som innehåller alla anmäldas IOF-person-id för att kunna matcha dessa mot motsvarande id-nummer i CSV-filen. 

Information till deltagarna

Skriv lämpligen så här till deltagarna i inbjudan och PM:

”Anmälan görs i svenska Eventor. Länk till svenska Eventor finns från tävlingen i IOF Eventor. För att erhålla världsrankingpoäng på tävlingen krävs att du innehar ett så kallat IOF-person-id. Svenska Eventor har stöd för IOF-person-id och gör en automatisk kontroll då du anmäler dig. Saknas IOF-person-id, följ instruktionerna som kommer upp i samband med anmälan.”.

Uppladdning av resultat efter tävlingen

Efter tävlingen går det att under Dataöverföringar exportera en resultatlista med IOF-person-id:n. Denna importeras sedan på webbsidan för världsrankingen (se ranking.orienteering.org).