Svensk Orientering logotyp
15.12.2023

Ny version av regelverket för skidorientering

Skidorientering
Regelverket för skidorientering har gjorts om och följer samma mall som regelverket för orienteringslöpning. Det träder i kraft den 1 januari 2024 och bjuder på en rad nyheter, bland annat nya anmälningsavgifter. I tillägg till regelverket har flera stöddokument uppdaterats.
Förutom en helt ny och förenklad struktur som följer orienteringslöpningens regelverk har den nya versionen av skidorienteringens regelverk fått en del nya avsnitt och flera förtydliganden. 

– Den viktigaste uppdateringen är nya anmälningsavgifter. Förutom flera andra uppdateringar som rör skidorientering har regelverkets struktur fått sig ett rejält lyft. Tidigare var tävlingsregler och anvisningar uppdelade i två olika dokument. Nu ligger allt i samma dokument och som följer samma mall som orienteringslöpningens regelverk, säger Niklas Wrane, regelansvarig på SOFT.

Niklas har fått hjälp från flera i SkidO-gruppen med att ta fram den nya versionen av regelverket.

– Framförallt vill jag rikta ett stort tack till SkidO-gruppens Matts Engvall som hjälpt mig mycket under framtagandet. Det har inte bara bidragit till ett mycket bättre regelverk för skidorientering, det kommer också att innebära förbättringar för kommande versioner av övriga grenars regelverk i de delar som är gemensamma för alla fyra grenarna.
Lista över uppdateringarnaPå de två sista sidorna av regelverket finns en sammanställning över alla uppdateringar i den nya versionen.

Här följer de uppdateringar som specifikt rör grenen skidorientering:

 • Förtydligande om att kartkontroll och bankontroll är obligatorisk inom nivåerna 1–3.
  • Stöddokument finns för att underlätta tävlingskontroll, kartkontroll och bankontroll.
 • Ändring av beräknad segrartid vid sprintdistans för klasserna D/H10 – D/H21 till 12–15 minuter.
  • Stöddokument har tillkommit för beräkning av banlängder.
 • Förtydligande avseende tillgång till uppvärmt utrymme före och efter tävling.
 • Förtydligande avseende utrymme för vallning.
 • Förtydligande avseende anmälningsavgifter vid två tävlingar samma dag.
 • Förtydligande avseende omkostnadstillägg för spårkörning.
 • Förtydligande avseende kompensation vid flyttad tävling.
 • Förtydligande avseende temperaturmätning.
 • Förtydligande avseende kraven på stämplingsanordning/kontrollställning.
 • Förtydligande avseende snitsel vid gränsen till förbjudet område.
 • Avsnittet Särskilt om karta
  • Är omformulerat för att vara relevant för SkidO-kartan. Även ett eget stycke om vad som gäller för kartskalor är infört.
 • Avsnittet Särskilt om banläggning
  • Är omformulerat utifrån banläggningen i SkidO.
 • Regler för separering av elitklasser och övriga klasser.
 • Förtydligande avseende startplatsen.
 • Förtydligande avseende startpersonalens hjälp till ungdomar och tävlande i öppen klass.
 • Förtydligande avseende när och hur de tävlande får tillgång till kartan.
 • Ändring av när tävlande i klasserna D/H35 och äldre får tillgång till kartan.
På regelverkets framsida framgår hur regelverket är uppbyggt.
Nya stöddokumentI tillägg till regelverket har ett antal stöddokument tillkommit och ett befintligt uppdaterats.

 • Allmänt tävling
  • Checklista för tävlingskontroll för SkidO (nytt)
  • Tekniskt arrangörsstöd för SkidO (uppdaterat)
 • Banläggning
  • Checklista för bankontroll i SkidO (nytt)
  • Bansymboler för SkidO (nytt)
  • Stöd för beräkning av banlängder vid SkidO-tävlingar (nytt) 
 • Karta
  • Checklista för kartkontroll av SkidO-karta (nytt)
  • Kartsymboler för SkidO (nytt)
Gå direkt till

RELATERADE NYHETER

Kontroll i skidorientering vid en sjö
Uppdateringar i ISSkiOM (SkidO-normen)
2023 Skido Karta
SkidO - Titta på arrangörskonferensen i efterhand
2023 Skido Karta
SkidO - Digital arrangörskonferens onsdagen den 8 november
Fler nyheter