Godkännande exempel

Här kommer exempel på situationer presenteras där kartor underkänts eller godkänts av olika anledningar. Syftet är att fungera som en referens till andra kartframställningar.