Svensk Orientering logotyp
21.01.2014

SOFT:s remissyttrande gällande nationellt skogsprogram

Orientering
Svenska Orienteringsförbundet har som en av många remissinstanser fått yttra sig om Skogsstyrelsens Meddelande 5, 2013, ”Förstudie om ett nationellt skogsprogram för Sverige”. I dokumentet nedan finner ni SOFT:s yttrande i sin helhet.

Svenska Orienteringsförbundet stödjer förslaget att utforma ett nationellt skogsprogram, att det skall arbetas fram departementsöverskridande, att den sociala dimensionen behöver stärkas avsevärt därför att vetenskapliga studier visar friluftslivets stora samhällsnytta och att de lokala/regionala perspektiven inte får glömmas i ett Nationellt skogsprogram.

KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA HELA YTTRANDET

Vill du läsa mer om förstudien? HÄR kommer du till Skogsstyrelsens material på nätet (extern länk).

RELATERADE NYHETER

Svensk Orientering logotyp
Uppdateringar i regelverk och stöddokument 1 juli
Banläggare SM
Digital informationsträff om att ingå i SOFT:s arrangörslandslag
20240511 Inbjudan Informationsträff Nya Coacher Bild
Informationsträff om att ingå i SOFT:s arrangörslandslag
Fler nyheter